Liczba odwiedzin strony: 14189 Osób na stronie: 1
 

Masa upadłości Roztoczańskiej
Spółdzielni Mleczarskiej

 
 
Masa upadłości Roztoczańskiej
Spółdzielni Mleczarskiej
 
Piłsudskiego 27a
22-550 Werbkowice
Profesja:   syndyk

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 33 poz. 294 - Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (Dz. U. z dnia 24 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych...
Monitor Polski 1999 Nr 11 poz. 162 - Dopuszczalny przedział wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych
UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych. (M.P. z dnia 31 marca 1999 r.) Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala się, co następuje: § 1.  Dopuszczalne wahania kursów średnich Narodowego Banku Polskiego nie mogą...