Liczba odwiedzin strony: 14188 Osób na stronie: 9
 

Masa upadłości Roztoczańskiej
Spółdzielni Mleczarskiej

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 33 poz. 294 - Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (Dz. U. z dnia 24 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego i tryb ich ponoszenia;   2)   warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności i tryb ich ponoszenia. § 2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:   1)   ustawa - ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;   2)   staż adaptacyjny - staż, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy;   3)   test umiejętności - test, o którym mowa w art. 2 pkt 17 ustawy;   4)   Biuletyn Informacji Publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407);   5)   postępowanie - postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji prowadzone na podstawie ustawy;...
Monitor Polski 1999 Nr 11 poz. 162 - Dopuszczalny przedział wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych
UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych. (M.P. z dnia 31 marca 1999 r.) Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala się, co następuje: § 1.  Dopuszczalne wahania kursów średnich Narodowego Banku Polskiego nie mogą przekraczać w górę lub w dół 15% ustalonego na dany dzień parytetu centralnego. § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 marca 1999 r.
KRS 0000307317 - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNA SPRAWA"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNA SPRAWA" STOWARZYSZENIE 2008-06-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MICKIEWICZA 28 12-140 ŚWIĘTAJNO ŚWIĘTAJNO SZCZYCIEŃSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
745-180-75-01 280321187 0000307317
KRS 0000307316 - "LT - FENIX INT." SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"LT - FENIX INT." SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZAPOROSKA 39E 53-519 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
894-296-93-43 20865641 0000307316
KRS 0000307315 - CONNECT SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CONNECT SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-02 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POLECZKI 13 02-822 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
966-118-68-74 50571643 0000307315
KRS 0000307314 - OTOLI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OTOLI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OSTRÓDZKA 58 S 03-289 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000307314
KRS 0000307313 - "SZPITAL W SZCZECINKU" SP. Z O.O. W SZCZECINKU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"SZPITAL W SZCZECINKU" SP. Z O.O. W SZCZECINKU SP. Z O.O. 2008-06-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOŚCIUSZKI 38 78-400 SZCZECINEK SZCZECINEK SZCZECINECKI ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
673-185-70-08 320524190 0000307313